DNI ŚWIATŁA
Dni Światła - Inwokacja
PROLOG

     INWOKACJA
     


      Wieczny i Nieśmiertelny Boże,
      Boże Ojcze, Synu Boży, Duchu Święty,
      Trójco Święta, Boże, Który Jesteś,
      Polecam się Tobie,
         o Źródło Życia,
             o Źródło Miłości,
             o Źródło Prawdy,
             o Źródło Dobroci,
             o Źródło Mądrości,
      Istnienie Wieczne,
      Istnienie Osobowe,
      Istnienie Cierniem Ukoronowane,
      Istnienie pod ciężarem Krzyża Upadające,
      Istnienie, które oddałoś Życie za nasze Życie i Zbawienie,
      Istnienie Zmartwychwstałe,
      Boże, który dałeś Owoce Twej Męki
             człowiekowi, w którym Sobie upodobałeś:
             Ciało i Krew
             Syna Twojego Jednorodzonego,
      Boże, który zesłałeś na nas Ducha Swego,
      Boże, który mieszkasz w naszych sercach,
             prowadzisz nas do Prawdziwego Domu naszego,
                                  do Królestwa Twego,
                                  do Szczęścia Niewymownego,
      który wrócisz w Chwale na Ziemię
                    i zabierzesz Twoich wybranych,
      oddaję Tobie
      dzieło rąk moich i umysłu mego.

      Panie, tak Dobry, że wszystko przez Ciebie istnieje
                    a Istnienie Twe wyrażone jest w Chwalebnym Imieniu Twym,
      Panie, tak Miłujący jak Osoba Nieskończenie Bliska
                    w Agonii Krzyża o nas pamiętająca,
      Panie, tak Mądry, że jest z Tobą Cała Prawda,
                oświecająca świat rozpraszającym ciemności Światłem,
      dałeś poznać mnie Rąbek Twojej Chwały
      we wszystkich niezwykłych zdarzeniach
       zaistniałych dla mojej małej osoby,
      w Sakramentach Twojej Łaski i Miłosierdzia,
      w nauczaniu Twego Kościoła Świętego,
      Dawco mojego Życia,
      powołałeś mnie na Drogę, która prowadzić ma do Zbawienia,
             dzięki któremu odnajdę u Ciebie prawdziwe me imię.
      Uciekam się do Ciebie,
                                  Jedyny Boże,
      proszę o Pomoc Twej Opatrzności przy tworzeniu tego dzieła
      i o to, czego zechcesz tylko udzielić słudze Twojemu
                           według Twojego Upodobania.         
     

DNI ŚWIATŁA
Dni Światła - Inwokacja
PROLOG