CZYNNOŚCI EKSPEDYCJI                              
PORUSZANIE SIĘ                                
BADANIE                                  
Najwłaściwszy tryb poruszania się. Wymaga o wiele więcej czasu niż forsowanie.                     
Powoduje zbadanie danego pola, a tym samym szansę na spotkanie największej ilości istot żywych oraz na zdobycie punktów za badanie terenu.      
Obcą zabudowę można czasami badać dwukrotnie. Pola z cieczą można badać zarówno nad jak i pod powierzchnią. Na zbadanym już polu występuje dużo mniej istot.  
FORSOWANIE                                
Służy do szybkiego przemieszczania się na większą odległość oraz po polach już zbadanych. Zwiększa się szansa na atak z zaskoczenia dokonywany przez istoty,  
zwiększa się szansa wystąpienia niektórych niekorzystnych zdarzeń oraz istot jeżeli ekspedycja jest 'nieostrożna' oraz mocno zmniejsza się szansa na spotkanie wielu innych istot. 
Forsowanie może służyć także do zmiany poziomu na polu z cieczą (wtedy centralny przycisk w Mapce Poruszania się oznacza ruch w pionie).      
Ekspedycja jest 'ostrożna', jeżeli w skład ekspedycji wchodzi Zwiadowca lub Rekonbot.                  
KRĄŻENIE                                  
Służy do forsowania pola, w którym znajduje się ekspedycja bez wchodzenia na pole sąsiednie.                
Przydatne np. do porzucania sprzętu lub liczenia na dodatkowe istoty po zbadaniu. Ilość godzin określona jest przez gracza w komórce godzin:      
WCHODZENIE DO JASKIŃ / WYCHODZENIE                            
Jeżeli ekspedycja znajduje się w polu z wejściem do jaskini, np..       <        i wolno wejść, należy kliknąć w menu 'wejdź do jaksini'.        
W kontrolce poruszania pojawią się opcje ruchu w dół oznaczone   znakiem 'v'. Kliknąc na dany kierunek.              
Wychodzenie odbywa się automatycznie. W kontrolce ruchu pojawia się wtedy znaczek '^'.                  
ZANURZANIE/WYNURZANIE SIĘ                              
Aby zmienić usytuowanie względem powierzchni wody w pionie lub w skosie (ruszając na sąsiednie pole, także z lądu), należy kliknąć w menu      
klawisz 'zanurz się/wynurz się'. Na kontrolce pojawią się dostępne kierunki oznaczonwe symbolami 'v' lub '^'. Kliknąć na dany kierunek.        
Zanurz./wynurz. się w pionie zajmuje dodatkowe 0.5h. Na polu z promem nie zajmuje czasu. Aby zmiana poziomu działała, musi być odpowiednia nośność.    
Wynurzony Łazik zwiększa siłę nośną. Zanurzona eksp. piesza zwiększa siłę nośną.                  
REORGANIZACJA EKSPEDYCJI                              
Gracz może przyciskami ‘niżej’ i ‘wyżej’ przemieszczać jednostki pomiędzy folderami w tabeli ekspedycji (także niewidocznymi).       
JAZDA ŁAZIKIEM / CHODZENIE PIESZO                            
Aby jechać Łazikiem należy umieścić choć jednego człowieka w folderze Ekspedycja oraz kliknąć opcję ‘jedź Łazikiem’. Łazik posiada określoną zdolność nośną.     
Na powierzchni cieczy nośność Łazika zwiększa się. Kliknięcie ‘idź pieszo’ to opcja odwrotna. Pod wodą nośność ekspedycji pieszej zwiększa się.      
WYMIANA Z PROMEM                              
'wyżej' ładuje na prom, 'niżej' w folderze Prom ładuje do ekspedycji/niesionych/używanych                  
PORZUCANIE                                
'wyżej' poza polem z promem przemieszcza do folderu Porzucone. Należy opuścić pole lub krążyć (min 0.5h) by porzucić. Nie można porzucić      
chorych ludzi (chyba że nie da się w ogóle unieść), zainfekowanych zwłok, zdrowych ludzi, rozdzielać klatek z tą samą istotą.            
PRZENOSZENIE ZASOBÓW                              
Zasoby przemieszcza się w ilości zdefiniowanej przez gracza w komórce   ±zasoby:                  
UŻYWANIE URZĄDZEŃ                              
Aby urządzenie było używane powinno być w folderze Używane. Przenosi się tam klawiszem 'niżej'. Aby nie używać, przenosi się klawiszem 'wyżej'.      
Waga urządzeń w tym folderze nie może przekraczać zdolności nośnej ludzi lub Łazika (nie wlicza się robotów). Nie dotyczy to Łazika, skafandrów, Klatki. Apteczki i (Spec.) Narzędzi. 
Nie muszą być one w tym folderze by skróciły kurację/leczenie, ale muszą być, by zaleczać/podreperowywać. Ponadto uszkodzone urządzenia nie działają nawet w Używanych.
OPERACJE NA SKAFANDRACH                              
Aby założyć skafander należy kliknąć w ‘napraw/lecz/skaf’ przy C.Skafandrze. Aby zdjąć skafander (o ile wolno) należy kliknąć w menu ‘zdejmij skafander’. Po tym wybiera się człowieka.
WYPUSZCZANIE ISTOT Z KLATEK                            
Aby wypuścić istotę z klatki należy kliknąć w menu ‘wypuść istotę’ a potem wybrać klatkę.                  
LECZENIE / NAPRAWA - patrz Starcia i obrażenia