EKSPLORACJA                        
BADANIA                          
PUNKTY ZA BADANIE TERENU                    
Im rzadszy dany teren, tym większa szansa, że zdobędzie się punkt za badanie terenu. Jest ich szczególnie dużo przy obcej zabudowie,   
podwodnych tworach tektonicznych, urwiskach i podwodnej bujnej roślinności. Im wyższa grawitacja, tym więcej punktów za badanie terenu.   
Naukowiec, C.Skafandry, Łazik, skrajny klimat i mgła zwiększają punkty za badania terenu.          
RÓŻNORODNOŚĆ BADANYCH TERENÓW                    
Zbadanie wszystkich dostępnych rodzajów terenu w obszarze to dodatkowe punkty zwycięstwa po opuszczeniu planety.      
Jeżeli jest Łazik, wystarczy zbadać tylko te dostępne Łazikiem (ale będzie mniej PZ). Dodatkowo zawsze można badać dodatkowe pieszo dla więcej PZ.
Przy grawitacji wielkiej za każdy nowy rodzaj terenu otrzymuje się wtedy punkty bez względu na fakt zbadania ich wszystkich lub nie.  
ZDARZENIA                        
UPŁYW ZASOBÓW                        
Absorbenci zasobów zużywają zasoby. Na promie tylko ludzie, a poza promem wszystkie sprawne jednostki, które są absorbentami.   
Ponadto wydatkuje się zasoby na niekorzystne cechy planety (upływ zasobów) oraz niekorzystny teren (‘u’)         
(do niekorzystnego terenu wliczony jest niekorzystny klimat). Cały ten wpływ sumuje się.           
Szybkość upływu zasobów zależy także od panującej grawitacji, która to jest mnożnikiem tej sumy. Im większa, tym szybszy upływ.   
Repbot zmniejsza upływ. Jeżeli zasoby się skończą, absorbenci zaczną odnosić obrażenia, które będzie coraz trudniej wyleczyć na planecie.   
Dopiero po powrocie na orbitę trudność ta minie. Warto co jakiś czas wracać po zasoby na prom (o ile tam są zapasy).      
Warto też zostawiać ludziom na promie przynajmniej minimalne ilości.              
WYPADKI                        
Podczas czasochłonnych czynności lub przy pokonywaniu terenu mogą zdarzyć się wypadki. Możliwe sytuacje to:      
- pokonywanie urwisk, przepaści i bagien – upadek                  
- przebywanie obok płynnej lawy – wypływ lawy                  
- przebywanie w skrajnej grawitacji – rozproszenie lub upadek                
- przebywanie w toksycznej atmosferze jeżeli są roboty – korozja                
- kumulujące się przebywanie na polach o ujemnym upł. zasobów (przede wszystkim jeziora, a mniej bagna, roślinność, rzeki i powierzchnia cieczy) – infekcja
- geologia aktywna – wstrząsy sejsmiczne                    
- pozostawienie promu bez opieki – zagrożenie promu                  
POWRÓT                          
ZAKOŃCZENIE EKSPLORACJI                      
Jeżeli gracz nie zamierza już dalej badać planety (np. skończyły się wszystkie zasoby) należy wrócić na prom i kliknąć opcję ‘opuść planetę’.   
Za udany powrót przyznawany jest 1PZ.  Zainfekowane jednostki zostają uzdrowione. Za zdobyte istoty oraz eksponaty otrzymuje się PZ.   
Jeżeli zbada się wszystkie dostępne rodzaje terenu otrzymuje się dodatkowe PZ.             
Po powrocie można podjąć czynności pokładowe w celu leczenia/naprawy i badania istot żywych. Jeżeli w gwiazdolocie jest Naukowiec  
wskaźniki istot żywych zostaną zbadane automatycznie bez straty czasu. Czynności pokładowe przebiegają równocześnie.