Dowódca: Spec od rozumnych kontaktów. Najlżejszy. Pomaga przy wyborze strategii porozumienia. Pomaga przy spotkaniu rozumnych obcych. Zwiększa inteligencję innych ludzi przy niektórych zdarzeniach na powierzchni.

Lekarz: Medyk. Przyspiesza leczenie na powierzchni i w gwiazdolocie o ile sam nie jest leczony. Potrafi zaleczać. Pomaga przy infekcjach.

Nawigator: Spec od pojazdów i pościgów. Pozwala trzeci raz wybrać pole lądowania. Pomaga przy wyborze strategii ucieczki. Pomaga przy lądowaniu. Zmiejsza czas na badania Łazikiem.

Inżynier: Spec od napraw. Najszybszy. Zmniejsza czas na naprawę na powierzchni i w gwiazdolocie. Potrafi podreperowywać. Zwiększa sprawność robotów przy toksycznej atmosferze.

Zwiadowca: Spec od zwiadu. Zmniejsza czas na badania. Zwiększa ostrożność forsowania. Pomaga przy niektórych spotkaniach. Rzadko pomaga przy skrajnych grawitacjach.

Naukowiec: Spec od badań. Skraca czas na badanie istot w gwiazdolocie. Pomaga przy niektórych spotkaniach. Zwiększa punkty za badania terenu.

Żołnierz: Spec od walki. Najwyższa siła i nośność. Pomaga przy wyborze strategii starcia. Jako jedyny może obsługiwać zdobyczną broń.

 

Transbot: Tragarz. Najsłabszy i najwolniejszy z robotów. Najwyższa nośność.

Specbot: Robot bojowy. Najsilniejszy i najszybszy z robotów.

Rekonbot: Robot zwiadowczy. Zmniejsza czas na badania pieszo. Zwiększa ostrożność forsowania. Pomaga przy skrajnych grawitacjach.

Repbot: Robot optymalizujący. Słaby i wolny. Zmniejsza zużycie zasobów, także w wyniku otrzymanych uszkodzeń.

 

Skafander: (‘S’) Stosowany przy atmosferze trującej lub przy braku atmosfery. Zwiększa wagę człowieka, zmniejsza szybkość. Uszkodzenie Skafandra to ryzyko utraty zdrowia (im wyższa grawitacja, tym szybciej). Zniszczenie Skafandra to śmierć człowieka. Nie można zabierać na planetę luźnych Skafandrów. Zdjęty na planecie ulega zniszczeniu.

Ciężki Skafander: (‘CS’) Stosowany przy atmosferze kwasowej. Zbroja. Zwiększa wagę człowieka. Jego pozostałe wskaźniki zastępują wskaźniki ubranego weń człowieka. Absorbencja 1. Uszkodzenie C.Skafandra to ryzyko śmierci (im wyższa grawitacja, tym większe). Zniszczenie C.Skafandra to śmierć człowieka. Chroni przed szeregiem niekorzystnych wydarzeń. Zwiększa punkty za badania terenu. Im więcej C.Skafandrów, tym wykładniczo większy wzrost tych punktów.

Ogłuszacz: Lekka, silna jednorazowa broń do chwytania. Jego wskaźniki zastępują wskaźniki używającego go człowieka. Raz użyty, może zostać zniszczony. Odporność 1 (od razu niszczony).

Paralizer: Broń do chwytania. Jego wskaźniki zastęują wskaźniki używającego go człowieka. Nie może byćużyty w zanurzeniu. Pomaga przy chwytaniu.

Laser: Silna broń do zabijania. Absorbencja 1. Jego wskaźniki zastęują wskaźniki używającego go człowieka. Pomaga przy niektórych spotkaniach z istotami, których nie można schwytać. Pomaga przy zabijaniu.

Wspinacz: Sprzęt górski. Skraca czas na piesze wejście i badanie gór i urwisk. Zmniejsza ryzyko przy pokonywaniu urwisk, przepaści i bagien.

Neurodetektor: Sprzęt to rozumnych kontaktów. Absorbencja 1. Pomaga przy spotykaniu istot inteligentnych i przy wyborze strategii porozumienia.

Holaparat: Aparat fotograficzny. Daje punkty przy istotach, których gracz nie chce lub nie może chwytać, szczególnie przy rozumnych. Aby działał, nie można wybrać ucieczki.

Detektor: Wykrywacz niebezpieczeństw i latarnia. Absorbencja 1. Zmniejsza ryzyko na atak z zaskoczenia. Zmniejsza czas na badania we mgle.

Narzędzia: Sprzęt do napraw urządzeń. Skraca czas na naprawę urządzeń. Potrafi podreperowywać.

Specjalne Narzędzia: Ciężki sprzęt do napraw robotów. Skraca czas na naprawę robotów. Potrafi podreperowywać.

Apteczka: Sprzęt do leczenia. Zmniejsza czas na leczenie. Potrafi zaleczać. Pomaga przy infekcjach.

Klatka: Lekki sprzęt do noszenia istot. Jej waga jest zawsze stała. Przechowuje schwytane istoty żywe (1 klatka na istotę). Odporność 1 (od razu niszczona a istota wypuszczana na wolność).

Łazik: Ciężki pojazd do transportu i badań. Absorbencja 2. Jego szybkość zastępuje szybkość innych jednostek przy większości pościgów. Nie można stosować przy grawitacji wielkiej. Nie może poruszać się po urwiskach, bagnach i jaskiniach. Skraca czas na poruszanie się i badanie. Zwiększa punkty za badania terenu, szczególnie przy grawitacji dużej. Pomaga przy wyborze strategii ucieczki. Uszkodzenie Łazika to ryzyko utraty 1PZ.