PRZEBYWANIE W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ                  
CZYNNOŚCI W PRZESTRZENI                      
PORUSZANIE W KOSMOSIE                      
Należy klikać w kontrolce poruszania się pod mapą kosmosu. Po przybyciu na planetę może mieć miejsce zdarzenie kosmiczne.     
Za rzadkie przyznawane są PZ za 'poznanie'. Jeżeli liczba miesięcy spadnie poniżej 0 traci się PZ (5-10).         
Jeżeli gracz za długo przebywa w kosmosie, skończy się paliwo (tyle miesięcy ponadliczbowych ile wynosił założony czas wyprawy).  
WEJŚCIE NA ORBITĘ                        
Po udanym dolocie do planety losowane są jej cechy. Za korzystne może być punkt.            
U dołu pola tekstowego znajduje się lista prawdopodobnych obszarów lądowania.            
CECHY PLANET                        
Grawitacja – wpływa na nośność jednostek i promu, na szybkość zużycia zasobów, na częstość spotkań istot,        
na punkty za badania terenu, na szybkość szkód na załodze i wyopsażeniu. Przy skrajnych występuje ryzyko wypadku.      
Atmosfera – wpływa na konieczność zakładania skafandrów: brak, trująca - Skafander, kwasowa - C. Skafander,      
na nośność ludzi: rozrzedzona – nośność obniżona o 1 oraz na ryzyko uszkodzenia robotów: trująca (słabo) lub kwasowa (silnie).    
Hydrografia – wpływa na ilość cieczy i roślin na powierzchni                
Geologia – wpływa na występowanie wstrząsów sejsmicznych i na obecność wulkanów            
Upływ zasobów – obrazuje siłę upływu zasobów związaną z cechami planety (bez uwzględnienia wpływu grawitacji)      
Klimat – skrajne klimaty zwiększają upływ zasobów terenowych oraz zwiększają punkty za badanie terenu. Pola podwodne nie posiadają klimatu.
Mgła – zwiększa czas na poruszanie się i badanie, ale zwiększa także punkty za badanie terenu.          
CZYNNOŚCI NA ORBICIE                      
ZAŁADUNEK NA PROM                      
Należy kliknąć w dzienniku gwiazdolotu na jednostce, którą zabieramy na prom. Musi być przynajmniej 1 człowiek.       
Skafandry zakładane są automatycznie, ale można to ręcznie modyfikować. Nie wolno brać większej wagi całej ekspedycji niż nośność promu.   
Zasoby dodajemy przez kliknięcie opcji ‘dodaj zasoby’. Ilość dodawanych zasobów definiuje się w komórce ‘±zasoby’.       
Aby zabierać uszkodzony sprzęt, należy kliknąć opcję ‘preferuj uszkodzone’.              
WYŁADUNEK Z PROMU                      
Po powrocie na orbitę następuje automatycznie. Ponadto podczas załadunku można wyładować.          
Aby z powrotem przenieść jednostkę lub zasoby na gwiazdolot należy kliknąć ‘wyżej’ w folderze Prom.         
PRZYGOTOWANIE EKSPEDYCJI                      
Gracz jeszcze na orbicie może zadecydować o kształcie ekspedycji, przesuwając jednostki pomiędzy folderami w Tabeli Ekspedycji.   
Przesuwanie odbywa się klawiszami w kolumnach ‘niżej’ i ‘wyżej’.                
JAZDA ŁAZIKIEM                        
Aby jechać Łazikiem należy umieścić choć jednego człowieka w folderze Ekspedycja oraz kliknąć opcję ‘jedź Łazikiem’.       
Łazik posiada określoną zdolność nośną. Na powierzchni cieczy nośność Łazika zwiększa się.          
PIESZO                          
Kliknięcie ‘idź pieszo’ to opcja odwrotna.                    
Pod wodą nośność ekspedycji pieszej zwiększa się.                  
PREFEROWANIE ZANURZENIA LUB PŁYWANIA PO WODZIE                
Aby zmienić usytuowanie względem spodziewanej tafli wody należy kliknąć ‘zmień poziom’.          
LĄDOWANIE                        
Aby wylądować należy kliknąć ‘ląduj’. Wszyscy ludzie muszą mieć odpowiednie skafandry, żaden Skafander nie może być luzem.     
Musi być min. 1 człowiek. Zdobyczna broń (czyli nie ta z momentu rozpoczęcia gry) wymaga obecności Żołnierza.      
Losowany jest z puli obszar, na którym ląduje prom. Gracz może chcieć losować powtórnie. Kosztuje to 1 miesiąc.       
Trzeci wybór (dostępny tylko gdy jest obecny Nawigator) nie wymaga upływu czasu.            
Pierwszą czynnością po udanym lądowaniu powinno być zbadanie pola lądowania. Aby tego dokonać przynajmniej 1 człowiek musi być poza Promem.
CZYNNIŚCI POKŁADOWE                      
Po opuszczeniu orbity lub powierzchni można kosztem 1 miesiąca leczyć (4 rany, 6 z Lekarzem), naprawiać (4 uszkodzenia, wszyskie z Inżynierem)
i określać cechy istot (Naukowiec robi to automatycznie bez straty miesiąca). Czynności pokładowe przebiegają równocześnie.