STRATEGIE SPOTKANIA                          
SPOTKANIA USTANDARYZOWANE                        
Większość spotkań z istotami żywymi jest ustandaryzowanych i zależnych od układu modyfikatorów, czynnika losowego oraz obecności niektórych jednostek.   
Sumaryczny wpływ tych czynników (dodatni lub ujemny) na powodzenie danej strategii podany jest wtedy w nawiasie. Za rzadkie warianty są PZ za 'poznanie'.  
POROZUMIENIE                            
Wybierane jeżeli ekspedycja liczy na rozumny kontakt, chce użyć podstępu lub obawia się innych strategii.            
Wysoki modyfikator inteligencji i bliski zeru modyfikator agresji są korzystne. Dowódca lub Neurodetektor dodatkowo zwiększają czynnik powodzenia.    
Ponadto już w trakcie realizacji danego wariantu porozumienia wpływ mogą mieć: wskaźniki inteligencji i agresji oraz modyfikator agresji.      
Oczywiście przy pościgach oraz walce wpływ mają odpowiednio wskaźnik szybkośći i wskaźnik walki.            
Istota może próbować uciec.                          
Istota może zaatakować z różną intensywnością.                      
Istota może być schwytana lub zabita w wyniku zasadzki.                    
Istota może nic nie uczynić (strata czasu).                        
Istota może porozumieć się z określonym entuzjazmem (dużo PZ).                    
STARCIE                              
Wybierane jeżeli ekspedycja chce schwytać lub zabić istotę.                    
Niskie modyfikatory inteligencji i agresji są korzystne. Żołnierz i Laser (także łąćznie) dodatkowo zwiększają czynnik powodzenia.        
Ponadto już w trakcie realizacji danego wariantu starcia wpływ mogą mieć: wskaźnik agresji i wszystkie modyfikatory.          
Oczywiście przy pościgach oraz walce wpływ mają odpowiednio wskaźnik szybkośći i wskaźnik walki.            
Istota może dać się pokonać bez walki.                        
Istota może próbować uciec.                          
Istota może zaatakować z określoną korzyścią lub niekorzyścią dla siebie, zależną od różnych modyfikatorów.            
UCIECZKA                              
Wybierana jeżeli eskepdycja chce uciec od istoty. Oznacza czasami premię 1PZ.                
Niski modyfikator agresji jest korzystny. Nawigator lub Łazik dodatkowo zwiększają czynnik powodzenia.            
Przy pościgu i starciu wpływ mają odpowiednio wskaźnik szybkości i wskaźnik walki.                
Istota może nie być zainteresowana pościgiem.                      
Istota może podążać za eskepdycją z określoną determinacją. Jeżeli istota dogoni ekspedycję, schwytanie nie będzie możliwe, a w walka zwykle będzie z korzyścią dla istoty.
Istota może polować na ludzi, co jest bardzo niebezpieczne przy pieszej ekspedycji.                
SPOTKANIA NIESTANDARDOWE                        
ATAK Z ZASKOCZENIA                          
Czasami to istota usiłuje się spotkać z ekspedycją poprzez zaatakowanie jej. Detektor i poruszanie się poprzez badanie zmniejszają szansę na bycie zaskoczonym.  
W wyniku zaskoczenia najczęściej dochodzi do starcia z korzyścią dla istoty. Czasami jednak zaskoczenie może skończyć się tragicznie.      
WARIANTY NIESTANDARDOWE SPOTKAŃ                        
Jeżeli przy strategii spotkania znajduje się gwiazdka (‘*’), oznacza to, że istnieje pewna szansa na spotkanie niestandardowe przy danej strategii spotkania.    
Jeżeli szansa ta zrealizuje się, wtedy spotkanie jest specyficzne dla danej istoty. Jeżeli nie, wchodzi w grę spotkanie standardowe.        
SPOTKANIA ZAWSZE NIESTANDARDOWE                        
Jeżeli przy nazwie strategii spotkania brak jest nawiasu z liczbą, wtedy spotkanie jest zawsze niestandardowe. Może ale nie musi być urozmaicone losowością.  
Ma to miejsce głównie przy spotkaniach ze złożonymi roślinami, wytworami obcej inteligencji i innymi eksponatami oraz przy spotkaniu z rozumnymi obcymi.  
PZ za spotkania niestandardowe mogą być wysokie, szczególnie przy rozumnych obcych. Za rzadkie spotkania niestandardowe są PZ za 'poznanie'.    
Przy wariantach niestandardowych i spotkaniach niestandardowych często znaczenie ma obecność różnych jednostek (szczególnie Neurodetektor przy porozum.).  
DODATKOWE INFORMACJE                          
POŚCIGI                              
W wyniku strategii spotkania może mieć miejsce pościg. Porównywany jest wskaźnik szybkości istoty oraz ekspedycji.           
Jeżeli istota ściga ekspedycję ma znaczenie szybkość najwolniejszej jednostki (lub Łazika). Jeżeli to ekspedycja ściga istotę ma znaczenie szybkość najszybszej jednostki (lub Łazika).
HOLAPARAT                            
Jeżeli istota nie jest chwytana a ekspedycja nie ucieka można otrzymać PZ za zdjęcie. Przy niestandardowych spotkaniach jest dużo PZ, szczególnie przy porozum.  
RÓŻNORODNOŚĆ WYBORU STRATEGII                        
Za sam wybór różnorodnych strategii dla istoty z jednego gatunku są dodatkowe PZ, szczególnie jeśli istota jest rzadka. Należy więc urozmaicać wybór dla danej istoty.
STARCIE - patrz Starcia i obrażenia