ZAKOŃCZENIE GRY
Aby zakończyć grę, należy wrócić na Ziemię. 
WARUNKI ZWYCIĘSTWA
Gracz musi otrzymać określoną liczbę PZ, aby wygrać.
Wyprawa 30-miesięczna: 100PZ.
Wyprawa 20-miesięczna: 70PZ.
Wyprawa 10-miesięczna: 40PZ.
PUNKTY ZWYCIĘSTWA
Dodatnie:
- pierwsze napotkanie rzadkich zdarzeń, planet, obszarów, istot oraz wariantów zachowań
- lądowanie na planecie i udany powrót
- badanie trudnego i różnorodnego terenu, obecność niektórych jednostek podczas badań
- różnorodność strategii spotkania, udane porozumienia, wybór ucieczki
- określanie wskaźników cech istot i wysokie wskaźniki
- dostarczenie istoty lub eksponatu na pokład gwiazdolotu
- wykonywanie zdjęć Holaparatem
- spotkania ze szczególnymi istotami, zwłaszcza rozumnymi obcymi
Ujemne:
- śmierć ludzi (-10PZ)
- ponadplanowy czas wyprawy (-5 do -10PZ)
- zniszczenie promu (-5PZ)
- rany i upośledzenia
- niewyleczone rany oraz uszkodzone roboty i Łaziki przy powrocie na Ziemię (-1PZ)
- zniszczenie robotów (-1PZ), Łazika (-1PZ), zniszczenie urządzeń oraz uszkodzenia robotów i Łazików
- wyeksploatowanie wszystkich urządzeń danego typu (-1PZ)
- negatywny balans wykorzystania gwiazdolotu i jego wyposażenia
- utrata lub zniszczenie gwiazdolotu (dużo ujemnych PZ)
BALANS WYKORZYSTANIA JEDNOSTEK I GWIAZDOLOTU
W dobrym tonie jest równomierne wykorzystanie jednostek. Niespełnienie danego kryterium to strata 2-6PZ, zależnie od czasu wyprawy i poziomu wypełnienia.
- należy odwiedzić maksymalną ilość planet
- należy starać się zabrać każdego człowieka choć raz na powierzchnię planety, a przy wyprawie 30-miesięcznej choć raz w Skafandrze.
- należy starać się zabierać każdego z robotów na powierzchnię planety określoną ilość razy
        (30-miesiący = 3 razy, 20-miesięcy = 2 razy, 10-miesięcy = 1 raz).
- należy starać się zabrać Łazik na powierzchnię określoną ilość razy (patrz powyżej)
- należy starać się zabrać choć raz dane urządzenie na powierzchnię. Dodatkowo przy wyprawie 30-miesięcznej:
        Detektor, Narzędzia, Spec.Narz., Apteczkę, Ogłuszacz i Wspinacz zabrać choć 2 razy, C.Skafander 3 razy, Klatkę 5 razy, Skafander 7 razy.
- należy starać się zabrać 2 Ogłuszacze na raz, 5 Klatek na raz i 3-4 C.Skafandrów na raz 
       (przy wyprawie 10-miesięcznej wystarczy 1 zestaw, przy 20-miesięcznej 2 zestawy, przy 30-miesięcznej 3 zróżnicowane zestawy z wymienionych).
- należy starać się zabrać określoną ilość razy określoną ilość zasobów (30-miesiący = 3 razy, 20-miesięcy = 2 razy, 10-miesięcy = 1 raz) 
       Grawitacja n.zerowa = 30, niewielka = 22, ziemska = 16, duża = 12, wielka = 6.