WYPOSAŻENIE                        
Gracz ma do dyspozycji 7 ludzi, 4 rodzaje robotów, kilkanaście rodzajów urządzeń, promy oraz nieograniczoną ilość zasobów.    
                           
PROM                          
Służy do transportu wyposażenia na powierzchnię planety. Utrata promu to strata 5PZ.            
LUDZIE                          
Używają urządzeń, walczą i niosą wyposażenie. Odporność 6 (przy 6 ranie śmierć). Absorbencja zasobów 2. Nośność zmniejsza się wraz z liczbą ran. 
Zabicie to strata 10PZ. Rana to szansa na stratę 1PZ. W ekspedycji musi być przynajmniej 1 człowiek. Niewyleczona rana pod koniec gry to strata 1PZ.
ROBOTY                          
Walczą i niosą wyposażenie. Odporność 2 (1 = uszkodzenie, 2 = zniszczenie). Absorbencja zasobów 1. Uszkodzone tracą właściwości poza wagą.
Uszkodzenie robota to szansa na stracenie 1PZ. Zniszczenie robota to strata 1PZ. Uszkodzony robot pod koniec gry to strata 1PZ.     
URZĄDZENIA                        
Są zwykle niesione. Niektóre służą jako broń. Odporność 2 (1=uszkodzenie, 2 = zniszczenie) chyba że napisane inaczej. Absorbencja 0-2.  
Uszkodzone tracą właściwości poza wagą. Zniszczenie urządzenia to szansa na stracenie 1PZ (przy Łaziku zawsze).       
Wyeksploatowanie (lub uszkodzenie pod koniec gry) wszystkich urządzeń danego typu to strata 1PZ (nie dot. Łazika, Klatek, Ogłuszaczy).   
Aby urządzenia działały należy je zwykle mieć w folderze Używane (są wyjątki).            
ŁAZIK                          
Wozi inne jednostki. Nie wszędzie wjedzie. Absorbencja 2. Różnorodne bonusy związane z użyciem. Uszkodzenie Łazika to ryzyko utraty 1PZ.
Zniszczenie Łazika to strata 1PZ.                    
SKAFANDRY                        
Zakładane na ludzi. Chronią przed atmosferą. Absorbencja 0-1. Walczą razem z człowiekiem. Uszkodzone nadal chronią, ale stwarzają ryzyko.
KLATKI                          
Niosą istoty żywe. Waga zawsze stała. Odporność 1.                  
ZASOBY                          
Obrazują tlen, wodę, paliwo oraz żywność. Zabierane w większej wadze. Przy wyczerpaniu zasobów ryzyko ran i uszkodzeń.    
Zasoby dodawane/odejmowane/przemieszczane są w liczbie zdefiniowanej w komórce  ±zasoby:          
                           
CECHY JEDNOSTEK                      
Inteligencja – wpływa na powodzenie niektórych spotkań i zdarzeń              
Chwytanie – siła starcia przy chwytaniu istot żywych                  
Zabijanie – siła starcia przy zabijaniu istot                    
Waga – waga jednostki na promie lub Łaziku                  
Nośność – zdolność do transportu innych jednostek                  
Szybkość – wpływa na powodzenie pościgów                  
Zasoby – siła zużycia zasobów                      
Rany – ilosć uszkodzonych jednostek na pokładzie lub ilość ran, które posiada człowiek          
Ilość – ilość jednostek danego typu na pokładzie gwiazodlotu                
Wolno – ilość jednostek danego typu, które można zabrać na powierzchnię              
Odporność – ilość ran/uszkodzeń, które może otrzymać jednostka, zanim zostanie zgładzone (człowiek 6, robot 2, urządzenia 1 lub 2).  
Stan – wyświetla czy jedn. posiada lub nie skafander (S-Skafander, CS-Ciężki Skafander); czy jedn. jest uszkodzona (U); zawartość Klatki